Home
รถทัวร์ยอดเยี่ยม Print
Sunday, 04 April 2010 06:29
          เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการรถทัวร์ในช่วงสงกรานต์ที่จะถึงนี้ เมื่อวันก่อน โครงการส่งเสริมสนับสนุนสิทธิผู้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค สนับสนุน โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้เปิดเผยผลสำรวจคุณภาพการบริการรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดด้วยการจัดอันดับรถยอดเยี่ยม และยอดแย่ในแต่ละภาค
          โดยครั้งนี้สำรวจระหว่างวันที่ 5 ก.พ.-27 มี.ค. 2553 ในเส้นทางเดินรถ 3 ภาค คือ ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ ที่ใช้เวลาในการเดินทางมากกว่า 4 ชั่วโมงขึ้นไป
          วิธีการก็คือ ให้อาสาสมัครใช้บริการรรถโดยสารประจำทางตลอดเส้นทางทุกบริษัทที่ให้บริการ บริษัทละ 2 เที่ยว เพื่อให้คะแนนตามหัวข้อ คือ 1.ด้านความปลอดภัย เช่น ที่นั่งมีเข็มขัดนิรภัยหรือไม่ มีช่องเก็บสัมภาระหรือไม่มีถึงดับเพลิงหรือไม่ ฯลฯ 2. ด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร เช่น แจ้งเวลาถึงปลายทางหรือไม่ฯ และ 3. ด้านความสะดวกสบาย เช่น ความสะอาดของห้องสุขา ฯลฯ
          งานนี้สรุปผลได้ดังนี้ คือ 5 อันดับยอดเยี่ยมในสายภาคเหนือ จากการสำรวจทั้งหมด 19 บริษัท พบว่า อันดับ 1 ได้แก่ บริษัท ขนส่ง จำกัด อันดับ 2 บริษัทชาญทัวร์ อันดับ 3 บริษัท คฤหาสน์ทัวร์ อันดับ 4. บริษัท วิริยะทัวร์-แพร่ทัวร์ และอันดับ 5 บริษัทวิริยะทัวร์
          ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากการสำรวจทั้งหมด 27 บริษัท 5 อันดับยอดเยี่ยมได้แก่ อันดับ 1 บริษัท รุ่งประเสริฐทัวร์ อันดับ 2 บริษัทขอนแก่นทัวร์ อันดับ 3 บริษัทแอร์อุดร อันดับ 4 บริษัทประหยัดทัวร์ อันดับ 5 บริษัทอีสานทัวร์
          ส่วน 5 อันดับยอดเยี่ยมสายภาคใต้มีการสำรวจทั้งหมด 17 บริษัท ผลปรากฏว่า อันดับ 1 คือ บริษัทปิยะรุ่งเรืองทัวร์ อันดับ 2 บริษัทสมบัติทัวร์ อันดับ 3 บริษัทนครศรีราชาทัวร์ อันดับ 4 บริษัทกรุงสยามทัวร์และอันดับ 5 บริษัท ขนส่ง จำกัด
          จากการสำรวจครั้งนี้ นอกจากจะทราบว่าบริษัทใดให้บริการดีและแย่แล้ว มูลนิธิเพื่อผู้บริโภคยังได้ข้อมูลที่สำคัญ เตรียมนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการปรับปรุงการให้บริการรถโดยสารสาธารณะหลายประเด็น เช่น
          ด้านความปลอดภัย 1. ควรให้มีการติดตั้งเข็มขัดนิรภัยให้กับผู้โดยสารทุกที่นั่ง 2. ในการเดินทางของรถโดยสารติดต่อทุกๆ 4 ชั่วโมง ต้องมีการสับเปลี่ยนพนักงานขับรถ
          ด้านการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ เช่นควรมีการรับประกันเวลาออกเดินทางและถึงจุดหมาย โดยให้มีการจ่ายค่าชดเชยหากผิดสัญญาประกันเวลา เช่นเดียวกับที่ผู้โดยสารถูกผู้ประกอบการปรับหรือริบค่าโดยสารในกรณีที่ขอเลื่อนการเดินทาง หรือมาไม่ทันเวลาออกรถ
          รวมทั้งควรมีข้อมูล เช่น ชื่อของผู้ขับรถระยะเวลาการเดินทาง ข้อห้ามการสูบบุหรี่หรือดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บนรถโดยสาร คำแนะนำในการไม่กระทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความไม่สงบ หรือรบกวนสร้างความรำคาญกับผู้โดยสารอื่นๆ เป็นต้น...
          แหม...ถ้าทำได้จริงตามทุกข้อเสนอละก้อ มันคือรถทัวร์ในฝันแล้วละครับ.--จบ--คอลัมน์: เลี้ยวขวาสนทนาจราจร: รถทัวร์ยอดเยี่ยม

          หัวปิงปอง          --ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 3 เม.ย. 2553 (กรอบบ่าย)--